Orthoptist Oogonderzoek bij kinderen
Kinderspreekuur
voor kinderen vanaf 8 jaar

OCT scan bij Oogzorgpunt

Kinderspreekuur (vanaf 8 jaar)

Voor kinderen vanaf 8 jaar hebben wij een speciaal kinderspreekuur.

Het oogonderzoek bij kinderen richt zich met name op onderstaande problemen:
• visusklachten
• lui oog
• specifieke hoofdpijnklachten
• leesklachten (digibord)
• leer/leesproblemen: verdenking dyslexie

Kinderen die door de huisarts of de GGD arts worden doorverwezen kunnen een afspraak maken op ons kinderspreekuur voor een oogmeting.

Korte toegangstijd, geen wachtlijst

U kunt binnen enkele dagen bij ons terecht, er is geen lange wachtlijst.

Spreekuur speciaal voor kinderen

Tijdens het onderzoek wordt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de oogbewegingen onderzocht. Daarna wordt met een oogmeting de gezichtsscherpte bepaald.
Bij de oogmeting worden er oogdruppels toegediend. Door deze oogdruppels worden de pupillen verwijd en wordt het vermogen om scherp te stellen tijdelijk stilgelegd. Hierdoor gaat uw kind wazig zien en kan fel zonlicht hinderlijk zijn. De druppels moeten gemiddeld 30 minuten inwerken. Nadat de druppels zijn ingewerkt kan de sterkte gemeten worden.
Als het onderzoek is afgerond, zal de orthoptist de bevindingen met u en uw kind bespreken en, indien nodig, een passend behandelplan opstellen.

Diagnose en behandelplan

De orthoptische behandeling kan bestaan uit:
1. het dragen van een bril / brilafwijking
2. het afplakken van een oog / lui oog
3. oogspieroefeningen

Indien nodig wordt een vervolgafspraak gemaakt. Bij de controle worden alleen de belangrijkste testen herhaald. De orthoptist kijkt dan of de behandeling aanslaat, en of die bijgesteld moet worden.
Als de oorzaak van de afwijking (tevens) op het gebied van een ander specialisme ligt, zal de orthoptist u hierover adviseren of u doorverwijzen.

1. Brilafwijking

Een brilafwijking ontstaat doordat het beeld dat het oog binnenkomt niet precies op het netvlies valt. Dit geeft een onscherp beeld. Er bestaan verschillende soorten correcties. Hieronder staan deze beschreven.

Verziendheid (hypermetropie)

Deze vorm van brilafwijking wordt ook wel een plussterkte genoemd. Hierbij is het oog in verhouding te klein, waardoor het brandpunt niet precies op het netvlies valt, maar erachter. Soms wordt deze brilsterkte pas wat later ontdekt, doordat kinderen een zeer soepele lens hebben en deze brilsterkte zelf kunnen corrigeren door de eigen ooglens bij te stellen (accommoderen). Dit continu scherpstellen kan echter hoofdpijnklachten en/of leesklachten veroorzaken.

Bijziendheid (myopie)

Deze vorm van brilsterkte wordt ook wel een minsterkte genoemd. Hierbij is het oog in verhouding te groot, waardoor het brandpunt niet op het netvlies valt, maar ervoor. Bijziende kinderen zien in de verte slechter dan dichtbij, hoewel er dichtbij ook een probleem kan zijn met scherp kijken. Een minsterkte bij kinderen neemt vaak toe zolang het kind in de groei is.
Veel lezen (maar ook veel tijd achter beeldschermen, zoals computer of televisie) tijdens de vroege jeugd kan een oorzaak zijn van het ontstaan van bijziendheid. Kinderen die tijdens hun jeugd weinig buiten spelen hebben een hogere kans om bijziend te worden.

Lifestyle advies progressieve myopie :
1. Minimaal 15 uur per week naar buiten als het licht is (2 uur per dag en extra in het weekend)
2. Lezen en nabij activiteiten:
* Niet langer dan 30 minuten aaneen (daarna pauze van minimaal 5 minuten)
* Niet binnen de 30 cm nabijwerk verrichten (cave nabijwerk in bed)

Cylinderafwijking (astigmatisme)

Astigmatisme houdt in dat het oog niet helemaal bolvormig is, maar in verhouding iets ovaal. Daardoor komt het beeld niet in zijn geheel scherp op het netvlies. Het licht wordt in de ene richting sterker afgebogen dan in de andere richting. Daardoor is de sterkte in de ene richting ook anders dan in de andere richting en ontstaat er op geen enkele afstand een scherp beeld op het netvlies. Vaak komt astigmatisme voor in combinatie met hypermetropie of myopie.

2. Lui oog (amblyopie)

Een lui oog ontstaat in de baby-, peuter- of lagere schoolleeftijd, meestal voor het achtste levensjaar. In deze fase is het scherp zien nog volop in ontwikkeling. Een lui oog houdt in dat het oog een verminderde gezichtsscherpte heeft (ook als er de juiste brilsterkte voor het oog gezet wordt). Het luie oog dient gestimuleerd te worden om beter te gaan zien. Dit gebeurt onder andere door het voorschrijven van de juiste brilcorrectie. Als de gezichtsscherpte van het luie oog dan nog achterblijft, moet het ‘goede’ oog afgeplakt worden met een oogpleister.

3. Oogspieroefeningen

Oogspieroefeningen worden vooral gegeven als er hoofdpijn of leesklachten zijn door een zwakke samenwerking van de oogspieren. De oefeningen zijn erop gericht goed met beide ogen tegelijk naar de neus te kijken. Na instructies worden de oefeningen thuis uitgevoerd. De oefeningen kunnen in het begin een verergering van de (hoofdpijn-) klachten geven.

Orthoptist

Een orthoptist is een paramedicus die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkundige zorg en werkt op een oogheelkundige polikliniek van een ziekenhuis of in een zelfstandige praktijk. Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien. Het zien ontwikkelt zich bij een kind vanaf de geboorte tot het twaalfde jaar. Eventuele afwijkingen in het zien ontstaan dus in die periode. Verstoring van de samenwerking tussen de ogen kan op elke leeftijd en door verschillende oorzaken ontstaan. Vroegtijdig opsporen van afwijkingen is van groot belang. Constateert de orthoptist afwijkingen dan volgt, zo mogelijk, behandeling. Ligt de oorzaak van de klachten op het terrein van een ander specialisme, dan adviseert de orthoptist de oogarts voor behandeling of de huisarts in verband met verdere verwijzing.

Nederlandse Vereniging van Orthoptisten

Onze orthoptisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) en kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Orthoptie

De NVvO stelt zich onder andere ten doel (om) de kwaliteit van de orthoptie in Nederland te verhogen.

Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de registratie uit en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
Patiënten en zorgverzekeraars kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen.
MENU