Logo Oogzorgpunt

Klachtenregeling

U wilt de beste eerstelijns oogzorg voor uw ogen en kiest daarom voor Oogzorgpunt. Binnen onze praktijk schenken wij veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg. Middels onze website, drukwerk, mondelinge tekst en uitleg proberen wij al onze patiënten zo goed mogelijk te informeren. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn.

Menselijke fouten, vergissingen of onduidelijkheden kunnen onverhoopt voorkomen. Wellicht voelt u zich onvoldoende begrepen voor, tijdens of na een oogonderzoek. Dat willen wij graag van u weten, want van fouten kan iedereen leren.

Wij streven continue naar verbetering. Wanneer u opmerkingen of verbeterpunten hebt over onze dienstverlening, kunt u deze altijd sturen naar de praktijk. Bent u echt ontevreden over onze dienstverlening? Neem contact met ons op, dan zoeken we graag samen naar een oplossing.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Onze voorkeur gaat ernaar uit om een oplossing te vinden zo dicht mogelijk bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Het bespreken van uw klacht met de direct betrokkene heeft in de praktijk verreweg de meeste voordelen. In de meeste gevallen worden problemen dan direct opgelost. Soms blijken patiënten dit echter toch moeilijk te vinden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw klacht met een onafhankelijke klachtenfunctionaris te bespreken. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan het probleem met u bespreken en bekijken welke oplossingen mogelijk zijn. Mocht u er ondanks de gezamenlijke inspanningen toch niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij wij zijn aangesloten. Ga voor meer informatie naar www.klachtenloketparamedici.nl.

MENU