Screening op
Glaucoom
Maculadegeneratie

Direct toegankelijk
Verwijzing huisarts wel gewenst

Volledige vergoeding
zorgverzekeraar,
géén eigen risico

Oogonderzoek
buiten het ziekenhuis

Eerstelijns oogcentrum
Voor alle oogklachten

Glaucoom screening bij Oogzorgpunt

Glaucoom

Wat is Glaucoom?

Glaucoom is een aantasting van de structuur van de oogzenuw (nervus opticus), die tot een progressief verlies van de visuele functie leidt. Glaucoom is een voortgaand proces.

De oorzaak van glaucoom is nog onbekend. Vaak speelt een verstoring van de waterhuishouding in het oog een rol. Hierdoor ontstaat er een te hoge druk in het oog. Door die verhoogde oogdruk wordt de bloedvoorziening van de oogzenuw afgekneld. Daardoor raken de vezels van de oogzenuw steeds meer beschadigd.

Indien de oogdruk te hoog blijft gaan de zenuwvezels verloren, waardoor er een gedeelte van het gezichtsveld ongemerkt uitvalt.

In het beginstadium veroorzaakt glaucoom dus geen klachten. Vroege herkenning is belangrijk, omdat een onbehandeld glaucoom tot onherstelbare schade aan de oogzenuw kan leiden met als eindstadium blindheid.

Vaak is de oogboldruk verhoogd, maar dat is niet altijd het geval. Er kan ook glaucoom ontstaan bij een normale – en zelfs een lage oogdruk. Een slechte bloedtoevoer naar de oogzenuw speelt hierbij een rol.

Risicofactoren

De belangrijkste factoren die de kans op glaucoom vergroten zijn:
– Glaucoom in de familie 1e graad (vader, moeder, broer, zus)
– Hoge oogdruk
– Leeftijd (ouder worden)
– Afrikaanse of Aziatische afkomst
– Hoge bijziendheid (min-bril)
– Hoge verziendheid (plus-bril)
– Bepaalde geneesmiddelen
– Hart- en vaatziekten
– Dikte van het hoornvlies
– Oogzenuwafwijkingen
– Bloeddruk
– Refractie chirurgie
– Slaapapneu

Slaapapneu zorgt voor verhoogd risico op glaucoom. De ademstops zorgen voor een zuurstoftekort in je hart, hersenen en andere organen. De doorbloeding van de oogzenuw kan hierdoor achteruitgaan met als gevolg risico op glaucoom.

Klachten

In het beginstadium veroorzaakt glaucoom geen klachten. Vroege herkenning is belangrijk, omdat een onbehandeld glaucoom tot onherstelbare schade aan de oogzenuw kan leiden met als eindstadium blindheid.

Vormen

Er worden verschillende typen onderscheiden:
– openkamerhoek
– oculaire hypertensie
– primair open kamerhoek
– normale druk
– gesloten kamerhoek
– congenitaal (aangeboren)
– secundair

Open kamerhoek glaucoom

Het open kamerhoek glaucoom is veruit de meest voorkomende vorm. Het komt meestal op zichzelf voor maar in wat zeldzamer gevallen kan het veroorzaakt worden door andere oogziekten of door de aanwezigheid van bepaalde kenmerken in het oog.

Oculaire hypertensie

Een verhoogde oogdruk kan lange tijd bestaan voordat er schade optreedt. Als er nog geen schade aan de oogzenuw en het gezichtsveld is opgetreden, spreekt men van oculaire hypertensie.

Primair open kamerhoek glaucoom

Het primair open kamerhoek glaucoom ontstaat doordat de openingen in het filter, dat zich in de kamerhoek bevindt, kleiner worden. De oorzaken daarvan zijn niet precies bekend.

Normale druk glaucoom

Bij bevolkingsonderzoek blijkt steeds weer dat een belangrijk deel van de nieuw ontdekte glaucoom patiënten een normale oogdruk heeft (normaal in de zin van véél voorkomend). Kennelijk is voor deze groep patiënten een ‘normale’ oogdruk niet goed genoeg. Deze vorm wordt dan ook het normale druk glaucoom genoemd.

Gesloten kamerhoek glaucoom

Bij baby’s, kinderen en jonge volwassenen kan men soms een aangeboren vorm van glaucoom aantreffen. Meestal is er dan sprake van een aangeboren afwijking in de ontwikkeling van het afvoersysteem voor het kamerwater. Hoe deze afwijking precies ontstaat, is niet bekend, maar waarschijnlijk spelen erfelijke factoren een rol.

Congenitaal glaucoom (aangeboren)

Bij deze vorm wordt de afvoer van het kamerwater anders geblokkeerd dan bij het open kamerhoek glaucoom. Het filter in de kamerhoek wordt afgesloten door de basis van de iris. Dit gebeurt in ogen met een ondiepe voorste oogkamer, zoals het geval is bij hypermetropie (plusglazen).

Secundair glaucoom

Kan ook ontstaan als gevolg van andere problemen met de ogen: verwondingen, ontstekingen, tumoren, afsluiting van een bloedvat, andere oogziekten of oogafwijkingen ten gevolge van diabetes mellitus. Deze vormen zullen over het algemeen eerder worden opgemerkt, omdat de patiënt en de oogarts zich bewust zijn van de risico’s die samenhangen met deze oogziekten.

Behandeling in het ziekenhuis

Na de diagnose glaucoom, probeert de oogarts eerst de oogdruk te verlagen met oogdruppels en / of tabletten. Soms is er een laserbehandeling nodig waardoor de afvoer van het inwendige oogvocht wordt verbeterd. Deze ingreep gebeurt meestal poliklinisch. Echter indien er reeds schade bestaat aan de oogzenuw is dit irreversibel, deze schade kan dus niet meer hersteld worden.
Meer info op Oogfonds

Oogonderzoek bij Oogzorgpunt

Het onderzoek bestaat uit:
– Meting van de gezichtsscherpte (oogmeting indien nodig)
– Oogdrukmeting (tonometrie)
– Meting van de hoornvliesdikte (pachymetrie)
– Onderzoek voorste oogsegment (o.a. hoornvlies, iris)
– Beoordelen van de kamerhoek (Gonioscopie)
– Beoordelen media (ooglens)
– Onderzoek achterste oogsegment (glasvocht, netvlies) / fundusfoto’s
– OCT scan.

MENU