Eerstelijns oogzorg
De filter tussen huisarts en oogarts

Volledige vergoeding
zorgverzekeraar,
géén eigen risico

Direct toegankelijk
Verwijzing huisarts is gewenst

Eerstelijns oogcentrum
Voor alle oogklachten
Screening op
Glaucoom
Maculadegeneratie

OCT scan bij Oogzorgpunt

Zorgprogramma Oogzorg

In de regio Midden-Brabant werken het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ), Huisartsenorganisatie PrimaCura, CZ, VGZ en Oogzorgpunt samen aan het verbeteren en vernieuwen van de eerste- en anderhalvelijns oogzorg.

Wij zijn trots dat Oogzorgpunt als partner binnen het zorgprogramma oogzorg een nieuwe verwijsmogelijkheid voor huisartsen heeft gecreëerd.

Per 1 november 2020 is het zorgprogramma oogzorg gestart in opdracht van Samendraads, een samenwerking tussen ETZ en Huisartsenorganisatie PrimaCura – waar medisch specialisten en huisartsen samenwerken. Dit nieuwe zorgprogramma wordt vanuit Samendraads door Huisartsenorganisatie PrimaCura geïmplementeerd.

Huisartsen verwijzen patiënten met bepaalde oogklachten niet langer door naar de oogarts in het ETZ, maar naar Oogzorgpunt. Gezamenlijk zorgen huisartsen, oogartsen en Oogzorgpunt met deze nieuwe verwijsmogelijkheid voor de juiste oogzorg op de juiste plek!

Het zorgprogramma is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars. Vanuit Zorgbelang Brabant worden de patiëntenbelangen behartigd.

Waarom dit zorgprogramma?

Het aantal patiënten met oogaandoeningen dat zich meldt bij de huisarts stijgt al jaren fors. Oogheelkundige onderzoeksmogelijkheden en vaardigheden van huisartsen zijn echter wisselend en veelal beperkt. Momenteel worden veel van deze patiënten daarom door de huisarts doorverwezen naar de oogarts. Met als gevolg grote wachtlijsten in het ziekenhuis en lange wachttijden voor de patiënt. Veel van deze patiënten kunnen ook prima worden onderzocht door een ervaren optometrist van Oogzorgpunt. Dit voorkomt onnodig (duur) ziekenhuisbezoek en draagt bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Voor patiënten met oogklachten willen wij met dit initiatief kwalitatief goede zorg dichtbij, met een korte toegangstijd en zonder aanspraak te maken op het eigen risico van de patiënt realiseren. Voor huisartsen betekent het een nieuwe doorverwijsmogelijkheid in de 1e lijn, waarbij de huisarts zelf de regie op het zorgproces houdt. De oogarts krijgt hierdoor meer ruimte zich te richten op de specialistische oogzorg. Daarnaast komen eventuele secundaire verwijzingen veel gerichter binnen in de 2e lijn. De optometrist heeft de patiënt immers al beoordeeld, onderzocht en (voor)behandeld.

Op de website van Huisartsenorganisatie PrimaCura kunt u meer lezen over het zorgprogramma oogzorg.

Klik hier voor de patiëntenbrochure

Over Oogzorgpunt

Oogzorgpunt is een onafhankelijke praktijk gespecialiseerd in eerste- en anderhalvelijns oogzorg. U kunt bij ons terecht voor alle niet-spoedeisende oogheelkundige klachten. Een dergelijke klacht kan te specialistisch zijn voor de huisarts, maar het is (nog) niet nodig om u naar het ziekenhuis te verwijzen. Oogzorgpunt draagt bij aan substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn, dit is een belangrijk thema in het gezondheidszorgbeleid. Alleen als het nodig is wordt u doorverwezen voor verder onderzoek of behandeling door een oogarts. Dit voorkomt onnodig (duur) ziekenhuisbezoek en draagt bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

MENU